G7 eta bere munduaren aurkako
mobilizaziorako deialdia

G7a zer ote ?

G7ak mendebaldeko 7 potentzia ekonomikoak elkartzen ditu (AEB, Japonia, Alemania, Frantzia, Erresuma Batua, Italia, Kanada). Hierarkia bat ezartzen du herrien artean : potentzia handikoak direnak, ideologiko behar bezala lerrokatuak alde batetik eta besteak, baztertuak. Ez baitu zilegitasunik, hasieratik beretik G7a zalantzan emana izan da.

Merkataritza askea, desarautzea eta aurrekontu austeritatea sostenguz, G7ko estatuek inegalite sozialak bultzatu dituzte, azken ehun urteetan sekulan iritsi ez diren hein batera. G7ko gailurrak mendebaldeko potentzia handien nagusitasunaren sinboloa dira, kapitalismoaren interesen araberako konpromiso hoberenak bideratzeko eginak. Konpromiso horien koadroan dira erabakitzen beste herriei inposatzen zaizkien ekonomia eta finantza politikak.

​ G7 gailur horrek berezitasuna izanen du: Euskal Herrian iraganen da, kapitalismoaren, hetero-patriarkatuaren eta inperialismoaren zapalkuntzei erresistentzia, elkartasuna eta bestelako mundu bat eraikitzeko borondatea sustraituak eta bizirik diren lurralde batean.

G7ko mundua

G7 gailurren helburua kapitalismoaren etengabeko krisiei aurre egitea izan da luzaz, munduari neoliberalismoaren koadro zurruna inposatuz. Gaur egungo premia, sistema G7ko partaideek berek azken 40 urteetan garatutako politiken ondorioetatik salbatzea da. Haatik, nazioarteko egonkortasun eza, korapilaturiko maila desberdinetako krisiak, interes kapitalisten indarrak eta arazoen sustraiak hunkitzen ez dituzten neurriak direla kausa, gailur horiek omen duten eraginkortasuna ere zalantzan emana da. Oroz gainetik diru zama ikaragarriak xahutzen dituzten G7ko gailurrak (2018an 500 milioi dolar) komunikazio operazioak baizik ez dira.

G7a sinbolotzat duen munduaren egoera larria da oso eta bere ezaugarriak argi bezain eztabaidaezinak dira :

 • klima nahasmendua,
 • ingurumenaren pozoitzea eta bioaniztasunaren murrizketa gaitza,
 • herri eta klase sozialen arteko desberdintasunen emendatzea,
 • gerla inperialistak, elikaturiko gatazkak eta milioika jenderen pobretzea
 • behartutako migrazioak eta herri aberatsetako mugen itxiera.
 • autoritarismo, erlijio fundamentalismo eta ideia arrazisten hedapena.
 • Indarkeria matxistaren areagotzea sustatzen duten politika neoliberalak.
 • Transnazionalen nagusitasunaren ondorioz, herritarren, herrien eta lurraldeen desjabetzea.

Gizadiaren parte handi bati Eskubideen adierazpen unibertsalean aldarrikatu oinarrizko eskubideak ukatuak zaizkio. Herri batzuk ez dira ezagutuak edo bortizki zapalduak eta beren autodeterminazio eskubidea ukatua da oraindik, bai eta Europaren bihotzean bertan ere. G7ko herri aberatsetan austeritate politikek bizi eta lan baldintzak kaltetzen dituzte etengabe.

Alderdi askotako sistema krisia orokorra jasaten dugu gaur egun : soziala, politikoa, ingurumenarena, zaintzena, geopolitikoa…. biziaren baldintzak berak zalantzan ematen dituena.

Zein izanen dira 2019ko gai nagusiak ?

Urtero, bere legitimitateari buruzko kritikei buru egiteko xedez, G7ak aitzinera eramaten ditu aktualitate gaiak eta gomitatzen ditu jendarte zibileko eragileak eztabaidatzera. Errealitatean G7ko buruzagiek sekulan ez dituzte hitz hartutakoak bete. Gailurren bukaerako adierazpenek xede politak zerrendatzen dituzte baina sekulan ez dira neurri konkretu eta behargarriak bilakatu: garapenari laguntzak (Eskozia 2005), paradisu fiskalak (Irlanda 2013) edota migrante eta errefuxiatuen eskubideen alde agertuz baina estatuen interesetan oinarrituta mugen kontrola indartzea defendatuz (Italia 2017), adibideak badira gainezka.

G7ko gailurra gertatzen deneko lurraldean zer ?

G7a biltzen den lurraldean eta bitartean askatasun publikoak frango murriztuak dira, joan etorriak edo manifestatzeko eskubideak adibidez. Egiazko setio egoera eta polizi okupazioa itogarria inposatzen ditu zenbat egunez (15.000 militar eta polizia aurreikusiak).

Zergatik onartu behar genuke hori guztia ihardetsi gabe ?

G7aren eraginkortasunean nehork ez du gehiago sinesten. Nehork ez du gehiago onartzen. Debaldetako diru publiko xahutzea da eta aterabide hoberena bere disoluzioa da .

EHtik beste mundu bat sortzen

2019ko agorrilean Euskal Herrian iraganen den G7-ren aurka mobilizatzera goaz sinbolizatzen duen mundua errotik aldatu behar delako lehenbailehen. Beste mundu bat sortzea posible da eta premiazkoa da, eta Euskal Herritik ere norabide horretan ekarpena egitea dagokigu. Azken urteotan eredu aldaketaren aldeko mobilizazioak eta egitasmoak biderkatzen ari dira: aldaketa klimatikoaren aurka, zirkulatzeko eskubidearen alde, langileen eskubideen alde, feminismotik, kultur eta hizkuntza aniztasunaren alde, gerraren kontra eta bakearen alde, autogestio proiektu anitzak….

Ildo honetan, G7aren presentzia errefusatzearekin batera, aldaketa sozialaren aldarriari hauspoa eman nahiko genioke.

Mobilizatuko gara beste eredu batzuen babesteko eta beste aterabide batzuk eraikitzeko, justizia soziala, elkartasuna eta berdintasuna oinarri eta errealitate konkretu izango dituen mundu baten alde ; jadanik martxan diren ereduak munduko lau izkinetan arlo hauentzat :

 • Esplotazioan oinarritutako logika kapitalistarekin hausteko.
 • Patriarkatuarekin eta sexuaren araberako lan banaketarekin amaitzeko.
 • Aldaketa klimatikoaren aurkako ekintza eraginkor eta ekosistemak errespetatzen dituen bizimolde berri baten alde.
 • Antinperialismoan, internazionalismoan eta herrien arteko elkartasunean oinarritutako mundu bat sortzeko bai eta nazioarteko harremanen desmilitarizazioaren alde ere.
 • Bizitza komunaren antolaketan lotura duen guztia demokratikoki erabakitzeko eta Herrien autodeterminazio eskubidea defendatzeko.
 • Kultura eta hizkuntza aniztasuna bermatzeko.
 • Arrazismoa mota guztien kontra borrokatzeko eta planetaren biztanle guztientzat eskubide guziak aitortzeko.

Deialdi honekin bat egiten duten eragile guziak gomitatzen ditugu plataforman integratzera eta dei egiten diegu hemengo nahiz kanpoko herritar guztiei mobiliza daitezen, 2019ko agorrileko G7-ren kontra ahal bezainbat indar bil ditzagun.

G7 EZ !

EHtik beste mundu bat sortzen
Euskal Herriko plataforma

Appel à la mobilisation

contre le G7 et son monde

Le G7 quésaco ?

Le G7 regroupe les 7 puissances économiques occidentales (États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada). Il établit une hiérarchie entre les pays, qui distingue ceux qui sont puissants, idéologiquement bien alignés, et rejette ceux qui ne le sont pas. Dès le départ, le G7 est remis en cause pour son illégitimité. En soutenant le libre-échange, la déréglementation, l’austérité budgétaire, les pays du G7 ont contribué à ce que les inégalités sociales soient en croissance constante et à un niveau jamais atteint depuis près de cent ans.

Les sommets du G7 symbolisent la domination des principales puissances occidentales, ils servent à passer les compromis les plus favorables aux intérêts du capitalisme. C’est dans le cadre de ces compromis que se décident les politiques économiques et financières qui seront imposées aux peuples du monde.

Le prochain sommet aura aussi une spécificité : il se déroulera au Pays Basque sur un territoire où la résistance à l’exploitation capitaliste, à l’oppression impérialiste et hétéro patriarcale sont enracinées et vivaces ainsi que la solidarité et la volonté de construire un autre monde.

Le monde du G7

L’objectif des sommets du G7 a longtemps été de colmater au mieux les crises successives du capitalisme en imposant au monde le carcan néolibéral. Il s’agit aujourd’hui pour les participants de sauver le système des conséquences des politiques adoptées par eux-mêmes depuis plus de quarante ans. Pour autant l’efficacité à laquelle ils prétendent est mise à mal par l’instabilité internationale, les multiples crises enchevêtrées, la puissances des intérêts capitalistes et les mesures adoptées qui ne traitent jamais le mal à la racine. Ces sommets organisés à grands frais (500 millions de dollars en 2018) se réduisent à des opérations de communication.

L’état du monde symbolisé par le G7 est aujourd’hui profondément mortifère. Ses aspects néfastes sont évidents et incontestables :

 • dérèglement climatique,

 • empoisonnement de l’environnement et réduction de la biodiversité,

 • augmentation des inégalités entre les pays et les classes sociales au sein de chacun d’entre eux,

 • guerres impérialistes, conflits attisés et pauvreté pour des millions de gens,

 • migrations forcées et fermeture des pays riches,

 • montée de l’autoritarisme, du fondamentalisme religieux et des idées racistes,

 • augmentation de la violence de genre alimentée par les politiques néolibérales,

 • dépossession des citoyen-ne-s, des peuples et des territoires par la toute-puissance des transnationales.

Une bonne partie de l’humanité est privée des droits élémentaires contenus dans la déclaration universelle des droits humains. Des peuples sont toujours niés ou violemment opprimés et leur droit à l’autodétermination, toujours refusé, y compris au cœur de l’Europe. Au sein même des pays du G7 les politiques d’austérité entraînent la dégradation des conditions de vie et de travail.

Nous sommes dans une situation de crise systémique multidimensionnelle : sociale, politique, environnementale, géopolitique… mettant en jeu les conditions de la vie sur terre.

Quelles seront les thématiques mises en avant en 2019 ?

Chaque année, dans un souci de répondre aux critiques sur son illégitimité, le G7 met en avant des thèmes d’actualité et invite des acteurs de la société civile à débattre. La réalité est que le G7 n’a jamais tenu ses engagements. Ses déclarations finales sont une liste de bonnes intentions jamais suivies de mesures concrètes ou contraignantes : aide au développement (en Écosse en 2005), paradis fiscaux (en 2013 en Irlande) ou sur les droits des réfugié-e-s (Italie 2017), les exemples abondent.

La réunion du G7 pour le territoire concerné

La réunion du G7 sur le territoire concerné implique enfin une importante limitation des libertés publiques de circulation ou de manifester. Elle impose un véritable état de siège et une occupation policière étouffante (on annonce la venue de 15.000 militaires et policiers).

Pourquoi devrions nous accepter tout cela sans réagir ?

L’utilité du G7, personne n’y croit plus. Le G7 personne n’en veut plus. C’est un gaspillage d’argent public et la meilleure solution est sa dissolution pure et simple.

Du Pays Basque aussi construire un autre monde

Nous nous mobiliserons à l’occasion du G7 d’août 2019 au Pays Basque parce que le monde qu’il incarne doit changer profondément et dès maintenant. Construire un autre monde est possible et urgent ; et depuis le Pays Basque nous devons également y prendre part. Ici aussi les mobilisations et projets en vue de changer de modèle se sont multipliées : pour freiner le changement climatique, en faveur de la liberté de circuler, pour la défense des intérêts des travailleurs/lleuses, contre les dominations de genre, pour la diversité culturelle et linguistique, contre la guerre et en faveur de la paix, divers projets auto-organisés.

C’est pourquoi, en même temps que nous refusons le G7, nous voulons renforcer nos luttes pour le changement social.

Nous nous mobiliserons pour défendre et construire d’autres modèles, ouvrir d’autres voies pour un monde où justice sociale, solidarité et égalité sont des exigences et des réalités concrètes. Un monde déjà à l’œuvre dans les luttes aux quatre coins de la planète pour :

 • la rupture avec la logique capitaliste basée sur l’exploitation ;

 • la fin du patriarcat et de la division sexuée du travail ;

 • l’action déterminée contre le dérèglement climatique et en faveur de modes de vie respectant et préservant les écosystèmes ;

 • un monde basé sur la solidarité entre les peuples, l’anti-impérialisme et l’internationalisme ; des relations internationales démilitarisées ;

 • le pouvoir de décider démocratiquement de toute l’organisation de la vie en commun ainsi que le droit à l’autodétermination pour tous les peuples ;

 • la défense de la diversité culturelle et linguistique ;

 • l’égalité réelle des populations soumises au racisme ; les mêmes droits pour tou-te-s les habitant-e-s de la planète.

Nous invitons toutes les entités en accord avec cet appel à rejoindre la plateforme. Nous appelons tous les personnes d’ici ou d’ailleurs qui partagent cette vision à se mobiliser pour rassembler le maximum de forces lors du G7 d’août 2019 à Biarritz.

G7 EZ !

Plateforme Pays Basque

non au G7, pour un autre monde

Llamamiento a la movilización

contra el G7 y su mundo

¿Qué es el G7?

El G7 agrupa a las 7 potencias económicas occidentales (EEUU, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá). Establece una jerarquía entre las grandes potencias, debidamente alineadas ideológicamente, y el resto de países. El G7 ha sido cuestionado desde su inicio, por carecer de legitimidad.

Apoyando el libre comercio, la desregulación y la austeridad presupuestaria, los estados del G7 han impulsado las desigualdades sociales hasta niveles a los que jamás habían llegado en los últimos cien años. Las cumbres del G7 son un símbolo de la supremacía de las grandes potencias occidentales, y se celebran al objeto de encauzar los mejores compromisos para los intereses del capitalismo. Las políticas económicas y financieras que se les imponen a los demás países se deciden en base a esos compromisos.

La próxima cumbre del G7 tiene la particularidad de que se va a celebrar en Euskal Herria, esto es, en un territorio en el que la solidaridad, la voluntad de construir un mundo distinto y la resistencia frente al capitalismo, el heteropatriarcado y el imperialismo están vivas y fuertemente enraizadas.

El mundo del G7

Durante mucho tiempo, el objetivo de las cumbres del G7 ha sido hacer frente a las continuas crisis del capitalismo, imponiéndole al mundo duras recetas neoliberales. Hoy en día, su necesidad más urgente es salvar al sistema de las consecuencias de las políticas que los propios países miembros del G7 han desarrollado en los últimos 40 años. Sin embargo, últimamente ha sido cuestionada incluso la supuesta eficacia de esas cumbres, debido a la inestabilidad internacional, a la combinación de diferentes crisis, a la fuerza de los intereses capitalistas y a medidas que no van a la raíz del problema. Por encima de todo, las cumbres del G7, que despilfarran enormes cantidades de dinero (500 millones de dólares en 2018), no son más que operaciones de comunicación.

La situación del mundo que tiene como símbolo el G7 es muy grave, y sus características son tan evidentes como indiscutibles:

 • cambio climático,

 • contaminación del medio ambiente y enorme pérdida de biodiversidad,

 • aumento de las desigualdades entre países y clases sociales,

 • guerras imperialistas, conflictos alimentados y empobrecimiento de millones de personas

 • migraciones forzadas y cierre de fronteras de países ricos,

 • expansión del autoritarismo, el fundamentalismo religioso y el racismo,

 • políticas neoliberales que impulsan el aumento de la violencia machista,

 • expropiación de personas, pueblos y territorios por parte de las transnacionales.

A una gran parte de la humanidad se le han negado los derechos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Algunos pueblos no son reconocidos y, además de verse violentamente oprimidos, todavía se les niega el derecho de autodeterminación, incluso en el mismo corazón de Europa. En los países ricos que integran el G7 las políticas de austeridad empeoran continuamente las condiciones de vida y trabajo.

Hoy en día el sistema atraviesa una crisis general y múltiple: social, política, medioambiental, de cuidados, geopolítica…. Es una crisis que cuestiona incluso las condiciones para la vida.

¿Cuáles serán los grandes temas de 2019?

Todos los años, queriendo hacer frente a las críticas sobre su legitimidad, el G7 adelanta temas de actualidad e invita al debate a los agentes de la sociedad civil. En realidad, quienes lideran el G7 nunca han cumplido sus promesas. Las declaraciones finales que siguen a cada cumbre recogen hermosos objetivos que nunca se traducen en medidas concretas. Los ejemplos son innumerables: ayudas al desarrollo (Escocia 2005); paraísos fiscales (Irlanda 2013); defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas pero, anteponiendo los intereses de los estados, endurecimiento del control de fronteras (Italia 2018).

¿Qué ocurre en los territorios donde se celebran cumbres del G7?

Durante el transcurso de las cumbres las libertades públicas se ven enormemente recortadas (libertad de circulación y derecho de manifestación, por ejemplo). Durante varios días se impone un verdadero estado de sitio y una asfixiante ocupación policial (se prevén 15.000 militares y policías).

¿Por qué tendríamos de admitir todo eso sin dar ninguna respuesta? Ya nadie cree en la eficacia del G7. Ya nadie lo acepta. Es un enorme despilfarro de dinero público, y la mejor salida es su disolución.

Creando otro mundo desde EH

Vamos a movilizarnos contra la cumbre del G7 que se va a celebrar en agosto de 2019 en Euskal Herria, porque urge cambiar radicalmente el mundo que simboliza. Crear otro mundo es posible, necesario y urgente, y desde Euskal Herria también tenemos que aportar en esa dirección. En los últimos años se están multiplicando las movilizaciones y proyectos por un cambio de modelo: contra el cambio climático, por el derecho a la movilidad, por los derechos de la clase trabajadora, desde el feminismo, por la diversidad cultural y lingüística, contra la guerra y a favor de la paz, así como diversas iniciativas autogestionadas.

En esa línea, además de rechazar la presencia del G7 queremos reivindicar con fuerza el cambio social.

Nos movilizaremos para defender otros modelos y construir otras salidas, por un mundo en el que la justicia social, la solidaridad y la igualdad se conviertan en una realidad concreta. Vamos a impulsar modelos que ya están en marcha en diferentes partes del mundo:

 • Para romper con la lógica capitalista basada en la explotación.

 • Para acabar con el patriarcado y con el reparto del trabajo en función del sexo.

 • Por una acción eficaz en contra del cambio climático y por un nuevo modo de vida que respete los ecosistemas.

 • Para crear un mundo basado en el antiimperialismo, el internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos. Por la desmilitarización de las relaciones internacionales.

 • Para decidir democráticamente todo lo relacionado con la organización de la vida común y para defender el derecho de autodeterminación de los pueblos.

 • Para garantizar la diversidad cultural y lingüística.

 • Para combatir todas las formas de racismo y luchar por el reconocimiento de todos los derechos para toda la población del planeta.

Invitamos a integrarse en la plataforma a todos los agentes que compartan este llamamiento. Llamamos a movilizarse a toda la población, tanto a la de aquí como a la de otros lugares. Aunemos todas las fuerzas posibles en contra de la cumbre del G7 de agosto de 2019.

G7 EZ !

EHtik beste mundu bat sortzen

Euskal Herriko plataforma

Cridada a la mobilització

contra el G7 i el seu món

Què és el G7?

El G7 reuneix les 7 potències econòmiques occidentals (USA, Japó, Alemanya, França, UK, Itàlia i Canadà). Estableix una jerarquia entre els pobles: els que són grans potències; els que estan ideològicament alineades, d’una banda, i els que estan apartats, per un altre. Perquè no té legitimitat, des del principi el G7 va ser posat en dubte.

El lliure mercat, la desregularització i el manteniment de l’austeritat dels pressupostos dels Estats que conformen el G7, han recolzat la desigualtat social fins a un punt que no havíem conegut en els últims 100 anys. Les cimeres del G7 són el símbol de la superioritat de les potències econòmiques occidentals i tenen com a objectiu consolidar els interessos que millor li convé al capital. Dins d’aquest marc, decideixen i imposen a altres pobles les polítiques econòmiques i financeres.

Aquesta cimera del G7 tindrà com a particularitat que es realitzarà a Euskal Herria. Per això, es donarà veu a la resistència dels oprimits pel capitalisme, del hetero-patriarcat i l’imperialisme. La voluntat arrelada i viva d’un poble que vol construir un altre món gràcies a la solidaritat.

El món del G7

L’objectiu de la cimera del G7, des de fa temps, ha estat fer front a les contínues crisis del capitalisme imposant al món el rígid marc del neoliberalisme. La necessitat actual dels participants del G7 és trobar la solució per superar les conseqüències de les polítiques desenvolupades en els últims 40 anys. No obstant això, la falta d’estabilitat internacional, les diferents crisis generades, l’absència de presa de decisions a causa dels forts interessos capitalistes i el no abordament dels problemes d’arrel, posa en dubte la falta d’eficàcia d’aquests cimeres. La cimera del G7, realment és una operació d’imatge ja que suposa un tremend cost econòmic (en 2018 va costar uns 500 milions de dòlars).

El G7 simbolitza la situació greu del món i les seves característiques són tan clares com a indiscutibles:

 • el canvi climàtic

 • la contaminació del medi ambient i la reducció de la biodiversitat

 • l’augment de les diferències entre els pobles i les classes socials

 • les guerres imperialistes, el foment dels conflictes i l’empobriment de milions de persones

 • les migracions obligades i el tancament de les fronteres dels països rics

 • l’expansió dels autoritarismes, els fonamentalismes religiosos i les idees racistes

 • les polítiques neoliberals que promouen l’augment de la violència masclista

 • l’expropiació dels pobles i els territoris com a conseqüència del domini de les transnacionals.

A una gran part de la humanitat se li han denegat els drets bàsics reivindicats a la Declaració Universal dels Drets Humans. Per alguns pobles, aquests drets, no són coneguts o són violentament oprimits i, a més, encara se’ls nega el seu dret a l’autodeterminació. Això, també es produeix en la pròpia Europa. Les polítiques d’austeritat danyen la vida i les condicions laborals de forma permanent als països rics del G7.

Avui dia patim una crisi general en diversos nivells: social, polític, mediambiental, de cures, geopolítica… que ens fan qüestionar la nostra esperança de vida.

En 2019 quins seran els temes principals?

Tots els anys, amb la finalitat de fer front a les crítiques sobre la seva legitimitat, el G7 treu a la llum temes d’actualitat i convida als organismes de la societat civil a debatre’ls. En realitat, els dirigents del G7 mai han complert les decisions acordades. A les declaracions, que es produeixen al final de les cimeres, s’enumeren objectius idíl·lics que mai s’han convertit en mesures concretes i obligatòries: ajudes al desenvolupament (Escòcia 2005), paradisos fiscals (Irlanda 2013) o mostrant-se a favor dels drets dels migrants i els refugiats mentre es defensava enfortir els controls fronterers basant-se en els interessos dels estats (Itàlia 2017). Hi ha multitud d’exemples d’això.

Què ocorre al territori on es produeix el cim del G7?

Al territori on es reuneix el G7 les llibertats públiques són àmpliament retallades; com per exemple la lliure circulació i el dret a manifestació. Durant nombrosos dies, es produeix un autèntic Estat de lloc i una ocupació policial asfixiant ( es preveuen uns 15.000 militars i policies).

Per què hauríem d’acceptar tot això sense protestar?

Ningú més que els propis integrants del G7 creuen en la seva utilitat. Ningú més ho accepta. És un malbaratament de diners públics sense sentit i la millor solució seria la seva dissolució.

Creant un altre món des d’EH

Hem de canviar el món des de l’arrel per això ens movilitzarem l’agost de 2019 contra el que simbolitza el G7. És possible i urgent que construïm un altre món; i ens correspon des d’Euskal Herria fer una aportació en aquest camí. En els últims anys, s’han anat produint diferents activitats i mobilitzacions a favor d’un canvi de model: contra el canvi climàtic, a favor de la lliure circulació de les persones, a favor dels drets dels/es treballadors/es, des del feminisme, a favor de la diversitat cultural i idiomàtica, contra la guerra i a favor de la pau, diferents projectes d’autogestió…

En aquest sentit, alhora que rebutgem la presència del G7, ens agradaria impulsar la reivindicació del canvi social.

Ens mobilitzarem per protegir altres models i per construir altres alternatives, tenint com a base la justícia social, la solidaritat i la igualtat i a favor d’un món que tingui una realitat concreta. Estan en marxa en diferents parts del món els models per a aquestes àrees:

 • Per trencar amb la lògica capitalista basada en l’explotació.

 • Per acabar amb el patriarcat i amb la distribució laboral segons el gènere.

 • A favor d’un model de vida que respecti l’ecosistema i una acció eficaç contra el canvi climàtic.

 • Antiimperialisme per crear un món basat en el internacionalisme i en la solidaritat entre els pobles, també a favor de la desmilitarització.

 • Per decidir democràticament tot el que té a veure amb l’organització de la vida en comú i per defensar el dret a l’autodeterminació dels pobles.

 • Per garantir la diversitat de cultura i llengua.

 • Per lluitar contra totes les classes de racisme i per reconèixer a tots els habitants del planta tots els drets.

A totes les organitzacions que se sumen a aquesta crida, els convidem també a integrar-se en la plataforma i cridem a totes les persones, tant d’aquí com d’altres llocs, a mobilitzar-se perquè puguem unir totes les nostres forces contra el G7 a l’agost de 2019.

G7 EZ !

Creant un altre món des d’Euskal Herria

Plataforma d’Euskal Herria

Chamamento à mobilizaçom

contra o G7 e o seu mundo

Que é o G7?

O G7 agrupa as 7 potencias económicas ocidentais (EUA, Japom, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá). Estabelece umha jerarquia entre as grandes potências, devidamente alinhadas ideologicamente, e o resto dos países. O G7 foi questionado desde o seu início, por carecer de legitimidade.

Apoiando o livre comercio, a desregulaçom e a austeridade orçamentária, os estados do G7 promovérom as desigualdades sociais até niveis aos que nunca chegaram nos últimos cem anos. As cimeiras do G7 som um símbolo da supremacia das grandes potências ocidentais, e realizam-se com o fim de canalizar os melhores compromissos para os interesses do capitalismo. As políticas económicas e financeiras que se lhes imponhem aos demais países decidem-se com base nesses compromissos.

A próxima cimera do G7 tem a particularidade de que vai ter lugar em Euskal Herria, isto é, num território em que a solidariedade, a vontade de construir um mundo distinto e a resistência frente o capitalismo, o heteropatriarcado e o imperialismo estám vivas e fortemente enraizadas.

O mundo do G7

Durante muito tempo, o objetivo das cimeiras do G7 foi fazerem frente às contínuas crises do capitalismo, impondo ao mundo duras receitas neoliberais. Hoje em dia, a sua necessidade mais urgente é salvar o sistema das consequências das políticas que os próprios países membros do G7 desenvolvérom nos últimos 40 anos. Porém, ultimamente foi questionada até mesmo a suposta eficácia dessas cimeiras, devido à inestabilidade internacional, à combinaçom de diferentes crises, à força dos interesses capitalistas e a medidas que nom vam à raiz do problema. Acima de todo, as cimeiras do G7, que esbanjam enormes quantidades de dinheiro (500 milhons de dólares em 2018), nom som mais que operaçons de comunicaçom.

A situaçom do mundo que tem como símbolo o G7 é mui grave, e as suas caraterísticas som tam evidentes como indiscutíveis:

 • mudança climática,

 • contaminaçom do meio ambiente e enorme perda de biodiversidade,

 • aumento das desigualdades entre países e classes sociais,

 • guerras imperialistas, conflitos alimentados e empobrecimento de milhons de pessoas,

 • migraçons forçadas e fechamento de fronteiras de países ricos,

 • expansom do autoritarismo, o fundamentalismo religioso e o racismo,

 • políticas neoliberais que impulsionam o aumento da violência machista,

 • expropiaçom de pessoas, povos e territórios por parte das transnacionais

A umha grande parte da humanidade fôrom-lhe negados os direitos fundamentais recolhidos na Declaraçom Universal dos Direitos Humanos. Alguns povos nom som reconhecidos e, ademais de se verem violentamente oprimidos, ainda se lhes nega o direito de autodeterminaçom, até mesmo no próprio coraçom da Europa. Nos países ricos que integran o G7 as políticas de austeridade pioram continuamente as condiçons de vida e trabalho.

Hoje em dia o sistema passa por umha crise geral e múltipla: social, polítca, ambiental, de cuidados, geopolítica… É umha crise que questiona até mesmo as condiçons para a vida.

Quais serán os grandes temas de 2019?

Todos os anos, querendo fazer frente às críticas sobre a sua legitimidade, o G7 adianta temas de atualidade e invita ao debate todos os agentes da sociedade civil. Na realidade, quem lideram o G7 nunca cumprírom as suas promessas. As declaraçons finais que seguem a cada cimeira recolhen fermosos objetivos que nunca se traduzem en medidas concretas. Os exemplos som inumeráveis: ajudas ao desenvolvimento (Escocia 2005); paraísos fiscais (Irlanda 2013); defesa dos direitos das pessoas migrantes e refugiadas mas, antepondo os interesses dos estados, endurecimento do controlo das fronteiras (Itália 2018).

Que acontece nos territórios onde se realizam cimeiras do G7?

Durante o transcurso das cimeiras as liberdades públicas vem-se enormemente limitadas (liberdade de circulaçom e direito de manifestaçom, por exemplo). Durante vários dias impom-se um verdadeiro estado de sítio e umha abafante ocupaçom policial (prevém-se 15.000 militares e policiais).

Por que deveríamos admitir todo isso sem dar nengumha resposta?

Já ninguém acredita na eficácia do G7. Já ninguém o aceita. É um enorme esbanjamento de dinheiro público, a melhor saída é a sua dissoluçom

Criando outro mundo desde Euskal Herria

Vamos mobilizar-nos contra a cimeira do G7 que se realizará en agosto de 2019 en Euskal Herria, porque urge mudar radicalmente o mundo que simboliza. Criar um outro mundo é possível, necessário e urgente, e desde Euskal Herria também temos que contribuir nessa direçom. Nos últimos anos estám a se multiplicar as mobilizaçons e projetos por umha mudança de modelo: contra a mudança climática, polo direito à mobilidade, polos direitos da classe trabalhadora, desde o feminismo, pola diversidade cultural e lingüística, contra a guerra e a favor da paz, vários projetos auto-geridos…

Nessa linha, ademais de rejeitar a presença do G7 queremos reivindicar com força a mudança social.

Mobilizaremo-nos para defender outros modelos e construir outras saídas, por um mundo no que a justiça social, a solidariedade e a igualdade se tornem umha realidade concreta. Vamos promover modelos que já estám em marcha em diferentes partes do mundo.

 • Para romper com a lógica capitalista baseada na exploraçom.

 • Para acabar com o patriarcado e com o reparto do trabalho em funçom do sexo.

 • Por umha açom efetiva contra a mudança climática e por um novo modo de vida que respeite os ecossistemas.

 • Para criar um mundo baseado no antiimperialismo, o internacionalismo e a solidariedade entre os povos. Pola desmilitarizaçom das relaçons internacionais.

 • Para decidir democraticamente todo o relacionado com a organizaçom da vida comum e para defender o direito de autodeterminaçom dos povos.

 • Para garantir a diversidade cultural e lingüística.

 • Para combater todas as formas de racismo e luitar polo reconhecimento de todos os direitos para toda a populaçom do planeta.

Convidamos a se integrar na plataforma todos os agentes que compartam este apelo. Chamamos para se mobilizar toda a populaçom, tanto a de aqui como a de outros lugares. Juntemos todas as forças possíveis contra a cimeira do G7 de agosto de 2019.

G7 EZ !

EHtik beste mundu bat sortzen

Euskal Herriko plataforma

قيل:

دعوة للحراك ضد G7 وعالمها

ما هوG7 ؟

تجمع G7 بين القوى الاقتصادية الغربية السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا). إنه يحدد التسلسل الهرمي بين البلدان ، التي تفرق بين أولئك الأقوياء ، الذين ينحازون أيديولوجيا ، ويرفضون أولئك الذين ليسوا كذلك. منذ البداية ، تم استجواب مجموعة السبع بسبب عدم صلاحيتها . من خلال دعم التجارة الحرة وإلغاء القيود والتقشف المالي ، ساهمت دول مجموعة السبع في حقيقة أن التفاوتات الاجتماعية تنمو باطراد وعلى مستوى لم يتم تحقيقه منذ ما يقارب المائة عام. ترمز قمم قمة مجموعة السبع إلى هيمنة القوى الغربية الرئيسية ، وهي تعمل على تمرير التنازلات الأكثر ملاءمة لمصالح الرأسمالية. وفي إطار هذه التنازلات ، سيتم تقرير السياسات الاقتصادية والمالية التي ستجبر على شعوب العالم. سوف يكون للقمة القادمة أيضا خصوصية: وسوف تكون في بلاد الباسك في منطقة حيث المقاومة للاستغلال الرأسمالي، الامبريالية والقمع الأبوي متجذرة مباشرة والمعمرة، فضلا عن التضامن والإرادة لبناء عالم آخر.

عالم G7

لطالما كان الهدف من قمة المشاركين في مجموعة البلدان السبعة هو سد الأزمات المتعاقبة التي تجرأ على مضايقة العالم لقيود الليبرالية الجديدة. اليوم، المهمة هي إنقاذ النظام من عواقب السياسات التي اعتمدتها لأكثر من أربعين سنة. اعمارعالم آخر في العالم G7 الهدف الرأسمالية من خلال جبر القمم في قيود الجدد G7 العالم منذ فترة طويلة الأفضل لسد الأزمات المتلاحقة الليبرالي. اليوم بالنسبة للسياسات المعتمدة من تلقاء نفسها والتي يزعمون أنها تقوضت ، فإن صلاحيات المصالح المشاركة لإنقاذ نظام النتائج لأكثر من أربعين سنة. على كل ذلك ، فعالية عدم الاستقرار الدولي ، والأزمات المتعددة التي تنظم في المدن الكبرى التي لا تعامل الشر في الجذر. يتم تخفيض هذه القمم (500 مليون دولار في 2018) إلى عمليات بتكاليف باهظة.

حالة العالم الذي يرمز إليه G7 اليوم مهينة عميقة آثاره الضارة واضحة وغير قابلة للجدل .. تغير المناخ، والتسمم البيئة والحد من التنوع البيولوجي ، والحروب الإمبريالية ، التي أوقدت ​​الصراعات والفقر لملايين الناس ، .. الهجرة القسرية وإغلاق البلدان الغنية من الارتفاع . لا يزال بعض الناس في داخل دول مجموعة السبع يعانون من التقشف وتدهور ظروف المعيشة والعمل، زيادة العنف ضد المرأة الذي تغذيه السياسات النيوليبرالية، نزع ملكية المواطنين والشعوب والأقاليم من خلال القدرة الكلية للشركات عبر الوطنية.

نحن في حالة أزمة سياسية وبيئية وجيوسياسية متعددة الأبعاد. نضع في عين الاعتبار ظروف الحياة على وجه الأرض.

ما هي المواضيع التي سيتم تسليط الضوء عليها في عام 2019 ؟

في كل عام ، في محاولة للرد على منتقدي عدم صلاحيتها ، تسلط مجموعة السبع الضوء على قضايا الساعة وتدعو أطراف المجتمع المدني إلى النقاش. والحقيقة هي أن مجموعة السبع لم تلتزم أبداً بالتزاماتها. عوائده النهائية على قائمة ما يسمى النوايا الحسنة لا تليها تدابير ملموسة أو ملزمة: المساعدة الإنمائية (اسكتلندا 2005) أو الملاذات الضريبية (في عام 2013 في أيرلندا) أو عن اللاجئين (إيطاليا 2017) والأمثلة كثيرة.

اجتماع مجموعة الدول السبع من اجل الأراضي المعنية

يعني اجتماع مجموعة السبع حول الأراضي المعنية في النهاية وجود قيود كبيرة على التنقل أو الاحتجاج. ويجبر حالة من الحصار وشرطة الاحتلال الخانقة (يعلن عن وصول 15000 عسكري وشرطي).

لماذا مطلوب علينا قبول كل هذا دون رد فعل؟

الفائدة منG7 ، لا أحد يعتقد أكثر من ذلك ، لا أحد يريد أكثر. إنه إهدار للمال العام وأفضل حل هو تفكيكها البسيط.

من بلاد الباسك أيضا بناء عالم آخر:

نحن سنتحرك بسبب G7 في أغسطس 2019 في بلاد الباسك لأن العالم الذي يمثله مطلوب أن يتغير بشكل جذري وعاجلبناء عالم آخر ممكن وعاجل، ومن بلاد الباسك مطلوب علينا أيضًا المشاركة، هنا أيضا ، تضاعفت الحركات والمشاريع لتغيير النموذج: للحد من تغير المناخ، ضد الهيمنة الجندرية، ضد الحرب لصالح السلام

لهذا السبب، في الوقت الذي نرفض فيه G7، نريد تعزيز كفاحنا من أجل التغيير.

سوف نقوم بالتحرك للدفاع وبناء نماذج أخرى، لفتح رحلات جوية أخرى لعالم آخر. عالم يعمل بالفعل على الصراعات في جميع أنحاء العالم :

إجراءات حازمة ضد تغير المناخ، نهاية البطريركية، حياة تحمي النظام الإيكولوجي، انهاء استغلال البشر والطبيعة، ضد الامبريالية والاممية، العلاقات الدولية منزوعة السلاح.

ندعو جميع الكيانات بالاتفاق مع هذه الدعوة للانضمام إلى المنصة، نحن ندعو الناس هنا ومن الخارج الذين يشتركون في هذه الرؤية لتشكيل أكبرعدد من القوات خلال قمة G7 في أغسطس 2019 في Biarritz

G7 EZ !

منصة بلاد الباسك

كلا ل G7 ولعالم آخر

Galv d’en em sevel

a-enep ar G7 hag e ved

Petra ar bed eo ar G7 ?

Bodet eo ennañ ar 7 bro galloudus o armerzh eus ar c’hornôg (ar Stadoù-Unanet, Alamagn, Bro-C’hall, ar Rouantelezh-Unanet, Italia, Kanada). Sevel a ra ur hierarkiezh etre ar broioù ouzh o disheñvelaat etre ar re c’halloudus, steudet mat ez-ideologel, hag o tisteurel ar re n’ez int ket. Adalek m’eo bet savet ez eus bet tamallet d’ar G7 ne oa ket reizhwiriek. O harpañ ar frankeskemmerezh, an direolennerezh, strizhentez ar budjedoù, o deus kenoberiet broioù ar G7 da lakaat kreskiñ ingal an digevatalderioù sokial ken o deus diraezet ul live hep e bar abaoe tost da gant vloaz.

Gant uhelvodadegoù ar G7 ez arouezier mestroni galloudoù pennañ ar c’hornôg, e sevener an treuzvarc’hadoù spletusañ evit ar gevalaouriezh. En treuzvarc’hadoù-se eo e tivizer ar politikerezhioù armerzhel hag arc’hantel ma vo gourlakaet pobloù ar bed dindano.

Un dra ispisial a vo gant an uhelvodadeg a zeu : dalc’het e vo e Bro-Euskal m’eo gwriziennet ha bev-mat enni an harzerezh ouzh ar c’horvoerezh kevalaour, ouzh ar gwaskerezh impalaerelour ha hetero tadveliel hag ivez ar c’hengred hag ar youl da sevel ur bed disheñvel.

Bed ar G7

Stankañ gwellañ ma c’helle enkadennoù lerc’h-ouzh-lerc’h ar gevalaouriezh o c’hourlakaat d’ar bed ar c’harkan nevezfrankizour eo bet e-pad pell pal uhelvodadegoù ar G7. Hiziv emañ an dalc’h evit ar berzhidi gant saveteiñ ar reizhiad diouzh heuliadoù ar politikerezhioù divizet ganto abaoe ouzhpenn 4O vloaz. Evit an dra-se ne dapont ket bezañ ken efedus ha ma lavaront, en abeg d’an distabilded etrebroadel, d’an enkadennoù niverus kemmesket, da c’halloud al lazioù kevalaour ha d’an divizoù kemeret na bledont morse gant gwrizienn an droug. E gwirionez n’eus eus an uhelvodadegoù ker-ruz-se (500 milion a zollaroù e 2018) nemet taolioù kehenterezh.

Marvus da vat eo stad ar bed aroueziet gant ar G7. Anat ha dizinac’h an arvezioù anezhañ :

 • direizhiadur an hin

 • kontammadur an endro ha digreskerezh ar vevliesseurtiezh,

 • kresk an digevatalderioù etre ar broioù hag ar renkadoù sokial e pep hini anezho,

 • brezelioù impalaerelour, emgannoù broudet ha paourentez evit miliadoù a dud,

 • divroadegoù dre heg ha klozadur ar broioù pinvidik,

 • kresk an aotrouniusted, an integrouriezh relijiel hag ar mennozhioù gouennelour,

 • kresk ar feuslter a reizh bouetaet gant ar politikerezhioù nevezfrankizour,

 • diberc’hennadur ar geodedourien hag ar c’heodedourezed, ar pobloù hag an tiriadoù gant embregerezhioù treuzvroadel hollc’halloudek.

En un darn vat eus an denelezh e tiouerer ar gwirioù diazez embannet gant disklêriadur hollvedel gwirioù mab-den. Pobloù a vez bepred dinac’het pe gwasket taer, nac’het outo o gwir d’en em dermeniñ o-unan, betek en Europa ivez. E broioù ar G7 o-unan e kas ar politikerezhioù strizhentez da washaat an aozioù buhez hag an aozioù labour.

En ur saviad a enkadenn sistemek liesventek emaomp : kevredigezh, politikerezh, endro, geopolitikerezh… kement-se a laka e kont an aozioù bevañ war an douar.

Gant peseurt temmoù e vo pledet e 2019 ?

Bep bloaz hag eñ tamallet da vezañ direizhwiriek e laka ar G7 war wel temmoù eus an amzer-vremañ hag e ped tud eus ar gevredigezh sivil da zont da gendivizout. Evit gwir n’en deus biskoazh ar G7 dalc’het d’e ouestloù. E zisklêriadurioù klozañ a zo anezho ur roll mennadoù mat na zeu biken d’o heul greadoù fetis na redius : skoazell d’an diorren (e Bro-Skos e 2005) paradozioù an arc’hant bras (en Iwerzhon e 2013), pe gwirioù ar repuidi ( en Italia e 2017), skouerioù a zo n’eus forzh pegement.

Bodadegoù ar G7 evit an tiriadoù e kont

En tiriadoù a zegemer uhelvodadeg ar G7 e vez krennet war ar frankizioù publik da vont ha da zont pe da vanifestiñ. Gourstaliet e vez ur stad a seziz hag un dalc’hidigezh polis mougus (anv a zo e teuio 15 000 a soudarded hag a bolised).

Perak e tlefemp asantiñ d’an dra-se hep sevel en e enep ?

Ne gred den ken er G7, den ebet n’en deus c’hoant eus ar G7 ken. N’eo ken nemet foranerezh arc’hant publik hag ar gwellañ tra eo divodañ anezhañ krenn ha krak.

Adal Bro-Euskal ivez sevel ur bed disheñvel

En em sevel a raimp da vare G7 miz Eost 2019 e Bro-Euskal peogwir e rank ar bed enkorfet gantañ kemmañ don ha diwar-vremañ. Posupl eo sevel ur bed disheñvel ha mall eo en ober ; ha rankout a reomp kemer perzh evit en ober adalek Bro Euskal. Amañ ivez ez eo bet liesaet ar stourmadegoù hag ar raktresoù evit kemmañ patrom : evit gorrekaat kemm an hin, evit ar frankiz da vont ha da zont, evit difenn lazioù al labourerien hag al labourerezed, ouzh mestronioù a reizh, evit liesegezh ar sevenadurioù hag ar yezhoù, a-enep ar brezel hag evit ar peoc’h.

Setu perak e fell deomp war un dro nac’hañ ar G7 ha kadarnaat hor stourmoù evit kemmañ ar gevredigezh.

En em sevel a raimp evit difenn patromoù disheñvel ha sevel lod, toullañ hentoù war-zu ur bed ma vo merket groñs ha sevenet gwir ar justis kevridik, ar c’hengred hag an ingalded. Ur bed a zo e go dija er stourmadoù e pevar c’horn ar blanedenn evit :

 • ober ur torr gant ar poell kevalaour diazezet war ar c’horvoerezh ;

 • echuiñ gant an dadveliezh ha rannadur al labour diouzh ar reizh ;

 • stourm mennet ouzh direizhadur an hin hag evit kaout doareoù bevañ a zouj an ekosistemoù hag a warez anezho ;

 • ur bed diazezet war ar c’hengred etre ar pobloù, an enepimpalaerouriezh hag an etrebroadelouriezh ; darempredoù etrebroadel divilourekaet ;

 • ar galloud da zivizout ez-demokratel holl aozadur ar genvuhez hag ar gwir d’an emdermenadur evit an holl bobloù ;

 • difenn an disheñvelded a sevenadurioù hag a yezhoù

 • an ingalded wirion etre ar pobloù dindan beli ar ouennelouriezh ; ar memes gwirioù evit holl annezidi hag annezadezed ar blanedenn.

Pediñ a reomp an holl aozadurioù a sav a-du gant ar galv-mañ da emezelañ er gensavenn. Gervel a reomp an holl dud ac’hann pe a lec’h all a sav a-du gant ar sell-mañ d’en em sevel evit bodañ ar muiañ ar gwellañ a c’halloudoù a-benn dalc’h ar G7 e Biarritz e miz Eost 2019.

G7 EZ!

Kensavenn Bro-Euskal

nann d’ar G7 ha d’e ved

Crida a la mobilizacion

contra lo G7 e lo son monde

Lo G7 qu’es aquò ?

Lo G7 qu’amassa las 7 poténcias economicas occidentaus (Estats-Units, Japon, Allemanha, França, Reiaume-Unit, Itàlia, Canadà). Qu’estableish ua ierarquia enter los país : que hè aunor aus qui son potents, ideologicament plan arrecats, e estreman los qui no’n son pas. Autan lèu vadut, lo G7 qu’ei estat contestat en per’mor de la soa illegitimitat. En deféner lo libre-escambi, la desreglamentacion, l’austeritat budgetari, los país deu G7 an hèit que las inegalitats sociaus n’an pas deishat de créisher dinc a aténher lo nivèu de quasi cent ans a.

Los somius deu G7 simbolizan la dominacion de las màgers poténcias occidentaus. Ne serveishen pas qu’a har passar los compromés mei favorables aus interès deu capitalisme. Qu’ei dens l’encastre d’aqueths compromés qui’s decideishen las politicas economicas e financèras qui seràn impausadas aus pòbles deu monde.

Lo somiu qui vien aurà tanben ua especificitat : que’s debanarà au Bascoat sus un territòri on la resisténcia a l’espleitada capitalista, a l’opression imperialista e eteropatriarcau ei enradigada e viva.

Lo monde deu G7

La tòca deus somius deu G7 qu’ei longtemps estada d’apedaçar dab pena las crisis successivas deu capitalisme en impausar au monde lo carcan neoliberau. Lo prètzhèit uei qu’ei de sauvar a tot hòrt lo sistèma de las consequéncias de las politicas qui an adoptat despuish mei de quaranta ans. Per aquò l’eficacitat a laquau pretenden qu’ei maumiada per l’instabilitat internationau, las multiplas crisis entermescladas e la fòrça deus interès capitalistas ; las mesuras presas n’atacan pas jamei lo mau au pé. Aqueths somius organizats a granas còstas (500 milions de dòlars en 2018) ne son pas fin finala qu’operacions de comunicacion.

L’estat deu monde simbolizat peu G7 ei uei pregondament mortifèr. Los aspèctes nefastes son clars e incontestables :

 • desreglament climatic,

 • emposoament de l’environament e reduccion de la biodiversitat,

 • creish de las inegalitats enter los país e tanben enter las classas sociaus en cada país,

 • guèrras imperialistas, conflictes avivats et praubèr tà milions de personas,

 • migracions forçadas e país rics barrats,

 • pujada de l’autoritarisme, deu fondamentalisme religiós e de las ideas racistas.

 • creish de la violéncia de genre neurida per las politicas neoliberaus, despossession deus ciutadan-a-s, deus pòbles e deus territòris per l’omnipoténcia de las transnacionaus.

Ua bèra part de l’umanitat qu’ei privada deus drets elementaris contienguts dens la declaracion universau deus drets de l’òmi. Bèths pòbles que son tostemps denegats o violentament oprimits ; lo dret a l’autodeterminacion que’us ei tostemps refusat tanben en Euròpa. Las politicas d’austeritat amian la degradacion de las condicions de vita e de tribalh en los quites país deu G7.

Qu’èm dens ua situacion de crisi sistemica multidimensionau : sociau, politica, environamentau, geopolitica… qui miaça las condicions de la vita sus tèrra.

Quinas tematicas hèitas en davant tà 2019 ?

Cada an, entà respóner a las atacas contra la soa legitimitat, lo G7 presenta tèmas d’actualitat e invita actors de la societat civila entà debàter. La realitat qu’ei que lo G7 n’a pas jamei tiengut los sons engatjaments. Las declaracions finaus son ua lista de bonas intencions pas jamei seguidas de mesuras concretas o constrenhentas : que sia sus l’ajuda au desvolopament (en Escòssa en 2005), suus paradís fiscaus (en 2013 en Irlanda) o suus drets deus refugiats (Itàlia 2017). Exemples atau que n’i a en abonde.

L’aplec deu G7 e lo territòri tocat

Tau parçan pertocat l’aplec deu G7 qu’entraina ua hòrta limitacion de las libertats publicas de circulacion o de manifestar. Qu’impausa un vertadèr estat de sièti e ua aucupacion policièra estofanta (qu’anonçan la vienguda de 15.000 militars e policièrs).

Perqué ac deverem acceptar shens mautar ?

L’utilitat deu G7, arrés ne i creden pas mei, arrés n’en vòlen pas mei Qu’ei un desperdici de dinèrs publics e la mei bona solucion qu’ei enquèra la soa dissolucion pura et simpla.

Au Bascoat tanben que bastim un aute monde

Que’ns mobilisaram a l’escadença deu G7 d’aost de 2019 au Bascoat per’mor que lo monde qui incarna deu cambiar pregondament e lèu. Bastir un aute monde ei possible e urgent ; e deu País Basco enlà qu’avem a har còrda. Ací tanben las mobilizacions e los projèctes per fin de cambiar lo modèle que’s son multiplicats : entà travar lo cambiament climatic, entà la libertat de circular, entà la defensa deus interests de las tribalhadoras e deus tribalhadors, contra las dominacions de genre, entà la diversitat culturau e linguistica, contra la guèrra e tà la patz.

Qu’ei en per’mor d’aquò qu’en díser non au G7 que volem ahortir las nostas lutas tau cambiament sociau.

Que’ns mobilisaram entà deféner e bastir d’autes modèles, obrir d’autas vias entà un monde on justicia sociau, solidaritat e egalitat son exigéncias e realitats concrètas ; un monde qui existeish dejà en las lutas capvath la Tèrra entà :

 • la rompedura dab la logica capitalista basada sus l’espleitada deu monde ;

 • la fin deu patriarcat e de la division sexuada deu tribalh ;

 • l’accion determinada contra lo desreglament climatic e en favor de mòdes de vita qui respècten e presèrven los ecosistèmas ;

 • un monde basat sus la solidaritat enter los pòbles, l’anti-imperialisme e l’internacionalisme ; las relacions internacionaus desmilitarizadas ; lo poder de decidir democraticament de la nosta vita enter tots atau com lo dret a l’autodeterminacion tà tots los pòbles ;

 • los medish drets entà tot-a-s l@s abitant-a-s deu planeta

 • l’egalitat vertadèra deus genres, entà las populacions victimas deu racisme e taus pòbles

 • la defensa de la diversitat culturau e linguistica

 • l’egalitat vertadèra deus genres, entà las populacions victimas deu racisme ; los medish drets tà tot-a-s l@s abitant-a-s de la tèrra.

Que convidam totas las entitats d’acòrd dab aquesta crida a juntar la plataforma. Qu’aperam tanben totas las personas d’ací o d’alhors qui an en comun aquesta vision a mobilizà’s entà amassar lo mei de fòrças tau G7 de Biàrritz d’aost de 2019 .

G7 EZ !

Plataforma País Basco

non au G7 e entà un aute monde

Chjama à a mubilisazione contr’à u G7

U G7 Cosa hè ?

U G7 racoglie e 7 putenze ecunomiche e più maiò di l’Uccidente (Etats Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada). Mette in piazza una ierarchia trà i paesi, mettendu in risaltu quelli putenti, ideolugicamente bè è righjettendu l’altri. Dapoi u principiu, u G7 hè rimessu in causa per via di a so illeghjittimità. Sustenendu à u libaru-scambiu, e decadenze è l’austerità bilanciaria, i paesi di u G7 anu cuntribuitu à chì l’inegualità suciale sia sempre in crescita è à un livellu ch’ùn hè mai statu vistu dapoi guasi cent’anni.

U G7 simbulizeghja a duminazione di e principale putenze uccidentale chì sò quì per fà passà i cumprumessi i più favurevuli à l’interessi di u capitalisimu. Ghjè cusì chì si decidenu e pulitiche ecunomiche è finanziare chì seranu imposte à i populi di u mondu.

U prossimu appuntamentu avarà dinò una specificità: s’hà da fà à u Paese Bascu nant’à una terra induve a resistenza in leia cù u sfruttamentu capitalistu è l’oppressione imperialista sò arradicati, è induve c’hè una sulidarità è una vulintà di custruice un’altru mondu.

U mondu di u G7

L’obbiettivu di u G7 hè statu dapoi un pezzu di tuppà u capitalisimu impunendu u chjaviti neo-liberale. U scopu hè oghje di salvà u sistema di e cunseguenze di e pulitiche aduprate da per elli dapoi più di quarant’anni. Cosa micca simpliceper via di a variabilità internaziunale, e parechje crise aggavugliate, a putenza di l’interessi capitalisti è e misure aduprate ch’ùn s’occupanu mai di i prublemi da e radiche. Iss’appuntamenti chì costanu assai (500 millioni di dollars in u 2018) ùn sò cà operazione di cummunicazione.

U statu di mondu simbulizatu da u G7 hè oghje murtiferu. I so aspetti sfavurevuli sò chjari è indiscutevule :

Sregulatezza climatica,

Avvelenamentu di l’ambiente è riduzzione di a biodiversità,

Crescita di l’inegualità trà i paesi è e classe suciale à l’entre d’elli stessi,

Guerre imperialiste, cunflitti accatizzati è puvertà per millaie di persone,

Migrazione furzate è chjusura di i paesi ricchi,

Crescita di l’auturitarisimu, di u fundamentalisimu religiosu è di l’idee razziste,

Spussessu di i citadini, di i populi è di i territorii da l’onniputenza di e transnaziunale.

Una bella parte di l’umanità hè spruvvista di i diritti elementarii tenuti ind’è a dichjarazione universale di i diritti umani. I populi sò sempre nigati o oppressi è u so dirittu à l’autodeterminazione, sempre ricusata, ancu à l’entre di l’Auropa. À u centru di i paesi di u G7, e pulitiche d’austerità portanu l’avviliscimentu di e cundizione di vita è di travagliu.

Simu in una situazione di crisa sistematica multidimensiunale : suciale, pulitica, ambientale, geopulitica… ghjuchendu cù e cundizione di vita nant’à a terra.

Chì saranu e tematiche messe in risaltu in u 2019 ?

Ogni annu, per via d’una difficultà di risponde à e critiche nant’à l’illeghjittimità, u G7 mettre in risaltu i temi d’attualità è invita l’attori di a sucetà civile à dibatte. A realità ghjè chì u G7 ùn hà mai tenutu i so ingagiamenti. E so dichjarazione finale sò intenzione bone mai seguitate da misure concrete o custringhjente: aiutu à u sviluppu (in Scossa in u 2005), paradisi fiscali (in Irlanda in u 2013) o diritti di i rifugiati (Italia in u 2017) è esempii n’avemu d’altri.

A reunione di u G7 per u territoriu toccu

A reunione di u G7 nant’à u territoriu toccu invoglie un’impurtante limitazione di a libertà publiche di circulazione o di manifestà. Impone un veru statu di sedie è un’occupazione pulizieru angusciosa (si parla di a prisenza di 15.000 militarii è pulizzeri).

Perchè deveriamu accettà tuttu què senza reagisce ?

Più nimu ùn crede à l’utilità di u G7 è più nimu ùn ne vole. Ghjè una spesa di soldi publichi per nulla è a suluzione a più linda saria a so dissoluzione pura è simplice.

Da u Paese Bascu, custruisce un mondu novu

Ci mubilizemu à l’occasione di u G7 d’aostu di u 2019 in u Paese Bascu postu chì u mondu ch’ellu occupa avà deve veramente cambià à partesi d’avà. Custruisce un mondu novu hè pussibule è si deve fà ; è dapoi u Paese Bascu, ci tocca dinù à fà qualcosa. Ancu quì e mubilisazione è i prughjetti per cambià di mudellu sò multiplicati: per riduce i cambiamenti climatichi, à prò di a libertà di viaghjà, per a difesa di l’interessi di i travagliadori, contr’à e duminazione di u generu, per a diversità culturale è linguistica, contr’à a guerra è à prò di a pace.

Ghjè cusì chì, à tempu chè no ricusemu u G7, vulemu rinfurzà e nostre lotte per un cambiamentu suciale.

Ci mubilizeremu per difense è custruisce d’altri mudelli, apre d’altre vie per un mondu induve ghjustizia suciale, sulidarità è egualità sò realità cuncrete. Un mondu digià in opera per via di e lotte dapartuttu in u mondu per :

A spaccatura cù a logica capitalista appughjata nant’à u sfruttamentu,

A fine di u patriarcatu è di a divisione sessuata di u travagliu,

L’azzione accanita contr’à a sgugliatura climatichi è à prò di i modi di vita rispettendu è priservendu l’ecosistemi,

Un mondu appughjatu nant’à a sulidarità trà i populi, l’anti-imperialisimu è l’internaziunalisimu, e rilazione internaziunale demilitarizate,

U putere di decide di modu demucraticu à tutta l’urganisazione di a vita in cummunu è u dirittu à l’autodeterminazione per tutti i populi,

A difesa di a diversità culturale è linguistica,

A vera egualità di e pupulazione sottumesse à u razzisimu, i listessi diritti per tutti l’abitanti di a pianeta.

Invitemu tutte e personne à prò d’issa chjama à aghjunghjesi à a mubilisazione. Chjamemu tutte e personne di quì o di culà chì spartenu a listessa upinione cà noi à mubilizà si per chè no siamu u più pussibule durante

u G7 d’aostu 2019 in Biarritz.

G7 EZ !

Manifesazione Paese Bascu

Innò à u G7 è per un altru mondu